बिद्यालयको पठनपाठन बन्द गरिने निर्णय बारे

बिद्यालय परिवार अत्यन्त दु:खका साथ यो सूचना प्रकाशित गर्दछ । हाम्रो बिद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा कृषा न्यौपानेको असमायीक निधन भएकोमा शोक प्रति आज मिति २०७५ साल असोज १४